top of page

Praktische info

Wachtdiensten
 

Artsen

(!) Gelieve altijd te bellen voor een afspraak.
Elke weeknacht 18u-8u
Weekend: Vrijdagavond 18u – maandagochtend 8u


Tandartsen

090 33 99 69
www.tandarts.be/wachtdienst


Apothekers

090 01 05 00

www.apotheek.be


Antigifcentrum

070 24 52 45

www.poisoncentre.be

bottom of page