top of page

FAQ's

1 / GMD of globaal medisch dossier 

Je kan aan je huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Met een globaal medisch dossier schrijf je je in bij je huisarts en geniet je van een verhoogde terugbetaling op de consultaties.

In je GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals; medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het geeft je vaste huisarts een totaalbeeld van je gezondheid.

Zo kan de arts in kwestie onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

2 / E-health en toepassingen

In de gezondheidszorg is het van cruciaal belang dat artsen en andere zorgverleners (ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, enzovoort) toegang hebben tot de juiste patiëntinformatie. Om dit op een meer geoptimaliseerde en gestructureerde manier te doen, is een elektronische uitwisseling ideaal. 


Dit grootschalig project kreeg de naam e-Health. Het eHealth-platform biedt gratis een aantal basisdiensten aan die zorgen voor de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener, en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Vitalink

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding. 

SUMEHR 

= een beknopt medisch dossier

Via Vitalink kunnen artsen sumehrs delen, van zodra aangepaste software beschikbaar is. Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden.
Sumehrs worden enkel gedeeld tussen artsen. Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverplegers, kunnen geen sumehrs lezen.

Geïnformeerde toestemming’ (www.patientconsent.be)

Beste patiënten, in deze gedigitaliseerde tijden is het mogelijk voor ons als huisarts om efficiënter samen te werken met andere zorgverleners in de eerste lijn en met de ziekenhuizen. Dit kan alleen door uw geïnformeerde toestemming (informed consent) te geven om uw gezondheidsgegevens te delen.

Wat houdt dit precies in? Als u uw goedkeuring geeft, kunnen zorgverleners relevante gegevens met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis, medicatie, vaccinaties, enz. op een beveiligde manier met elkaar delen. Op die manier kunnen we beter samenwerken, onnodige onderzoeken vermijden en u beter behandelen.

Hoe kan u uw toestemming geven? Dat kan u thuis zelf doen via: www.patientconsent.be. U dient dan in te loggen met uw elektronische identiteitskaart. U kan dit ook bij de huisarts doen, de apotheek of in het ziekenhuis. U kan op elk moment uw toestemming intrekken en u kan steeds vragen aan uw zorgverlener om bepaalde informatie niet te delen.

Aarzel niet ons aan te spreken als u nog vragen hierover heeft!

bottom of page